Pidä toimintasi tuottavana!

Kuvassa Blominmäen viemäritunneli, minne Telilä toteutti mm. taloteknisten järjestelmien sekä prosessilaitteisiin liittyvän sähköverkon rakentamisen. 

Älykkäät valaistusjärjestelmä- ja sähkösaneerauspalvelut

Energiatehokkuus on tämän päivän tunnussana. Suurissa kohteissa, joissa valaisimia on paljon, voidaan saada huomattava säästö energiakustannuksissa, kun valaisimet uusitaan ledeiksi ja niille rakennetaan älykäs ohjausjärjestelmä. 

Älykkäillä valaistusjärjestelmillä tarkoitetaan nykyaikaisia ja energiaa säästäviä valaisimia, joita pystytään ohjaamaan tekniikalla tai hallitsemaan muuten. Tyypillisimmillään älykäs valaistus on sitä, että valo syttyy liiketunnistimella. 

Erityisen merkityksellinen energiasäästö saadaan aikaan suurissa kohteissa, joissa valaisimia on paljon. Esimerkiksi sairaalan käytävän valot voivat syttyä automaattisesti silloin, kun käytävässä kuljetaan. Sama tekniikka voidaan ottaa käyttöön myös muissa toimitiloissa. Myymälässäkään ei välttämättä tarvita täyttä valaistusta joka puolella silloin, kun asiakkaita on vähän liikkeellä, vaan valot voivat himmetä ja kirkastua asiakkaan liikkumisen mukaan.

Älykkäällä valaistuksella on myös suuri merkitys turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Älykäs valaistusjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön laajoilla ulkoalueilla tai toimistoissa. Pimeällä valaistus ulkona lisää turvallisuuden tunnetta ja toimistossa muuttuvalla valaistuksella voidaan tukea työntekijän vireystilaa. 

Telilässä älykkään valaistusjärjestelmän rakentaminen aloitetaan kartoituksesta, jonka pohjalta räätälöidään juuri sinun kiinteistösi tarpeita ja käyttöä vastaava valaistussuunnitelma. Toteutamme järjestelmän energiatehokkailla valaisimilla. Sinä saat koulutuksen helppokäyttöiseen järjestelmään ja pääset nauttimaan energiansäästöstä sekä lisääntyneestä turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. 

Saneerauspalvelut

Sähkösaneerauksessa rakennuksen sähköjärjestelmät korjataan vastaamaan nykypäivän tasoa ja mahdollisesti palvelemaan paremmin muuttuneen toiminnan vaatimuksia.  

Mittavia sähkösaneerauksia tehdään muutaman kerran rakennuksen ja sähköjärjestelmien elinkaaressa. Kun sähkösaneeraus on toteutettu asiantuntevasti, sen jäljet kannattelevat kauas, eikä niihin tarvitse seuraavassa hetkessä palata. Säännöllinen sähkökunnossapito takaa, että laitteet ja koneet toimivat kuten pitääkin.

Telilän Sähkötyö kannattaa valita sähkösaneerauksen kumppaniksi, koska toteutuksemme on laadukasta ja ajattelemme aina asiakkaan parasta. Kun kaikki sähkösaneerauksen osa-alueet toteutetaan suunnitellusti ja läpinäkyvästi, ovat asiakkaat tyytyväisiä asioiden etenemiseen ja toteutustapaan. Vankka kokemuksemme sähkösaneerauksien parista näkyy asiakkaillemme järkevänä hinnoitteluna ja varmana työnkulkuna. 

Sähkösaneeraus säästää energiaa

Teemme sähkösaneerausta mm. rakennusliikkeiden kohteiden yhteydessä. Myös julkisen puolen sähkösaneeraukset, kuten koulu- ja päiväkotikohteet ovat meille tuttuja. Kohteista sairaalat ja terveyskeskukset vaativat erityistä huolellisuutta. Teollisuuskohteissa saumaton eteneminen on tärkeää, jotta mahdollistetaan toiminnan jatkuvuus ilman suurempia katkoksia. Teemme myös omakotitalojen ja taloyhtiöiden sähkösaneeraukset järkevästi hinnoiteltuna. 

Kodin ja muiden kiinteistöjen sähkösaneeraus säästää energiaa. Esimerkiksi nykyaikaisella valaistuksella voi säästä tuntuvasti energiakustannuksissa. Valaistusjärjestelmien vaihtaminen ledeiksi luo miellyttävän tilan, mutta on samalla viisas energiapäätös. Meiltä saat myös talon sähkösaneeraukset kauttaaltaan. Kun kodin sähköjärjestelmät ovat ajan tasalla, on hyötysuhde tehokkaampi ja toteutus turvallisempi. Myös uusinta talotekniikkaa voidaan hyödyntää paremmin, kun sähköjärjestelmät toimivat asianmukaisesti.

Sähkösaneeraukseen kannattaa ryhtyä myös siitä syystä, että vanhenevat sähköasennukset ovat paloriski. Nykyaikainen talotekniikka tuo uusia haasteita sähköasennuksiin. Alkuperäinen sähköasennus ei todennäköisesti vastaa enää tämän päivän vaatimuksiin ja tarpeisiin. Paitsi että vaatimukset sähköjärjestelmille ovat kasvaneet, ovat myös turvallisuustekijät sähkösaneerauksien taustalla. Säännöllinen sähkökunnossapito minimoi sähköistykseen liittyviä ongelmia ja turvallisuusriskejä. 

Tyytyväiset asiakkaamme kertovat

Vihreys

Favorit Tuote Oy on osa Biolan Groupia

Keväällä 2017 tehtaamme katolle valmistui 80 kW aurinkovoimala, joka lisää paikallisen, uusiutuvan energian osuutta tehtaan energiankäytössä samalla pienentäen tuotantomme hiilijalanjälkeä. Aurinkovoimalan suunnittelussa ja toteutuksessa oli tavoitteena toteuttaa optimikokoinen voimala, jolloin myös sijoitetun pääoman tuotto on mahdollisimman hyvä.

Energiatehokkuus

Automaatio ohjaa valaistusta ja ilmastointia

Syksyllä 2019 Lohjalle avattu kauppakeskus Lohi panostaa energiatehokkuuteen. Kauppakeskuksessa on paljon neliöitä, mutta tilojen käyttö vaihtelee vuorokauden aikojen mukaan. Uusi ohjausjärjestelmä säätää automaattisesti ilmastointia ja valaistusta tilan käytön mukaan. Liike- ja läsnäolotunnistuksen lisäksi energiatehokkuutta on parannettu nykyaikaisilla led-valaisimilla. 

Henkilökunnan koulutuspäivä

Henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi kaikki yrityksemme ovat
suljettuina 3.2.2023

Myymälä suljettuna 4.2.2023

Palvelemme jälleen 6.2.2023