Whistleblowing-ilmoituskanava

on osa vastuullista liiketoimintaa

Telilä-konserni on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii kaikin tavoin edistämään eettisiä toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti ja hyvillä liiketoimintatavoilla. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin liittyen mahdollisiin laittomaan tai epäeettiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteita. Kaikessa toiminnassamme noudatamme lakeja, emme tarjoa emmekä vastaanota lahjuksia, vältämme eturistiriidat, kunnioitamme ihmisoikeuksia, kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti, pyrimme minimoimaan ympäristövaikutusemme, viestintämme on avointa, pidämme yrityssalaisuudet ja käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti.

Ilmoituskanava ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen eikä ilmoituskanavan kautta jätettyjä asiakaspalautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Ilmoituskanava mahdollistaa kaikkien yrityksen työntekijöiden, asiakkaiden sekä muiden sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan toimista, jotka eivät ole yrityksemme toimintaperiaatteiden mukaisia ja voivat vahingoittaa yksilöitä, yritystämme tai ympäristöä. Tämän ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa esimerkiksi merkittävien ympäristösääntöjen rikkomisesta, ahdistelusta, syrjinnästä, taloudellisista väärinkäytöksistä tai epäilyksestä lahjuksen antamisesta tai ottamisesta.

Käsittelemme ilmoitetut tapaukset nopeasti ja puolueettomasti. Toimenpiteisiin ryhdytään, jotta periaatteidemme vastainen toiminta lopetetaan. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.
Suosittelemme yhteystietojen jättämistä, jotta voimme olla yhteydessä tutkintaprosessin etenemisen aikana. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen ja sääntöjen ja lakien noudattaminen, edistäminen ja ylläpitäminen.

Skannaa QR koodi puhelimella niin pääset ilmoituskanavalle. Jos selaat sivustoa puhelimella, ota sivusta kuvankaappaus ja avaa kuva esim. Google Lens sovelluksella niin pääset QR koodin kautta oikealle sivulle.