Telilästä saat ammattitaitoisen tiimin ja vakavaraisen kumppanin.

Palvelemme julkista sektoria, yritys- ja teollisuusasiakkaita sekä kotitalouksia koko eteläisessä Suomessa.

Teollisuuden palvelut

Kunnossapito

Seisakkityöt

Projektityöt

Sähköurakointi

Sähköurakointia erilaisiin kohteisiin:

 • Teollisuus
 • Julkiset tilat
 • Kaupan alan yritykset
 • Taloyhtiöt

Olemme asiakkaan asialla

 • Asiakaslähtöisyys: Asiakkaan toiminta huomioidaan suunnittelusta toteutukseen
 • Ratkaisulähtöisyys: Suunnittelemme asiakkaan tarpeisiin parhaan ratkaisun
 • Auttaminen: Autamme asiakkaitamme menestymään tarjoamalla nopean palvelun sekä kustannustehokkaan toteutuksen

Sähköurakointia teollisuuskohteisiin

Teollisuuden sähkökunnossapitotyöt ovat Telilän ydintoimintaa. Sähköurakointi teollisuuskohteissa vaatii tarkkaa suunnittelua ja toteutusta. Toiminnan ennakoitavuus, katkeamattomuus ja jatkuva parantaminen ovat teollisuuden tiloissa keskeistä. Turvallinen ja keskeytyksetön tuotanto varmistetaan laadukkailla sähköistyksen ja ylläpidon ratkaisuilla.

Sähköurakointia saneeraus- ja uudiskohteisiin

Hoidamme uudet sähköjärjestelmät uudisrakennusten ja saneerauskohteiden yhteydessä. Remonteissa tapahtuvat sähkömuutokset ja -laajennukset tehdään lähes aina nopeatahtisina projekteina, sillä tiedämme, että asiakkaillemme jokainen vuorokausi maksaa.

Sähköasentajamme ovat erikoistuneita ammattilaisia, jotka taitavat saneeraus- ja uudisrakennusten sähköasennukset, sähköistykset, kaapeloinnit sekä suunnittelu- ja kunnossapitotyöt. Jatkuvan kehitystyön ansiosta asentajillamme on käytössään aina viimeisin tieto sähköalan säädöksistä ja asetuksista sekä ajanmukaiset työkalut ja -menetelmät.

Sähköurakointia julkiselle sektorille

Sähköurakointi vaativissakin kohteissa on meille tuttua. Esimerkiksi sairaanhoitopiirin erilaisissa tiloissa noudatetaan erityistä tarkkuutta. Sairaalarakennuksissa valaistus ja turvallisuus vaikuttavat potilasviihtyvyyden lisäksi myös hoitohenkilöstön työssäjaksamiseen ja työn laatuun, siksi niiden huolellinen toteutus on tärkeää. Ammattitaitoisten sähköasentajien tietotaito yhdessä hyvän sähkösuunnitelman kanssa takaavat parhaimmat lopputulokset.

Vesivoima

Olemme toteuttaneet erilaisia sähkötöitä myös puhtaan veden käsittelylaitoksissa ja vedenottamoissa. Näissä erityistä tarkkuutta vaativissa kohteissa osaamme huomioida ympäristön vaatimukset materiaaleissa ja asennustavoissa.

Sähkökunnossapito
takaa tuotannon jatkumisen

 • Huoltotyöt
 • Sähkölaitteiden ja -järjestelmien korjaukset
 • Määräaikaistarkastukset
 • Yllättävien vikojen nopeat korjaukset

Sähkökunnossapito tarjoaa huolettoman ja tehokkaan tavan varmistaa laitteiden toimintakyky ja -varmuus.
Taustallamme on yli 60 vuotta kokemusta sähköurakoinnin sekä huolto- ja kunnossapitotöiden parissa. Lisäksi koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti, jotta tietotaito on aina ajantasainen. Tunnemme vanhojen julkistilojen sähköistykset sekä teollisuuskiinteistöjen modernit sähkösovellukset, minkä ansiosta voimme palvella asiakkaitamme monipuolisesti ja pitkäjänteisesti kohteesta riippumatta. Alan kokonaisvaltainen tuntemuksemme antaa reilut eväät haastavienkin sähkölaitteistojen, sekä esimerkiksi tele- ja datajärjestelmien tehokkaaseen ylläpitoon. Toimimme Sastamalasta käsin noin 100 km säteellä, tarvittaessa muuallakin Pirkanmaalla ja Satakunnassa.

Maatalouden sähkötyöt

Telilän Huittisten yritys Sähköliike E. J. Lehto on erikoistunut maatalouden kokonaisratkaisuihin. Olemme perehtyneet maatalouden tarpeisiin ja tunnemme alan vaatimukset tuotantosuunnasta riippumatta. Palvelemme asiakkaitamme myös asennuksen jälkeen. Huolehdimme jälkihuollosta ja mahdollisissa häiriötilanteissa korjaamme viat mahdollisimman nopeasti.

Palvelumme:

 • Maatalouden, viljankuivauksen ja tuotannon sähkö- ja automaatiotyöt
 • Sähköasennus- ja korjaustyöt
 • Valokuitutyöt
 • Tietoverkot
 • Lämmönsäätöjärjestelmät
 • Valaistukset ja niiden ohjausjärjestelmät
 • Antennityöt
 • Hälytysjärjestelmät
 • Kameravalvontajärjestelmät
 • Varavoimajärjestelmien asennukset

Tietoliikenneyhteydet
avaimet käteen -
periaatteella

Me Telilässä huolehdimme yrityksesi sisäverkkojärjestelmät kuntoon aina suunnittelusta mittauksiin ja loppudokumentointiin asti. Olemme luotettava kumppani ja ymmärrämme erilaisten kiinteistöjen asettamat vaatimukset tietoliikenneverkon rakentamiseen.

Kiinteistön sisäiset tietoliikennejärjestelyt voidaan toteuttaa valokuidulla tai kuparikaapelilla. Kuparikaapeleiden etu on kaapelin edullisuus kuitukaapeleihin nähden. Valokuitu taas on nykyaikainen viestintätekniikka, jossa informaatio kulkee kuitukaapelia pitkin valonnopeudella.
Teleurakointi on luvanvaraista. Telilässä on osaava ja koulutettu henkilökunta, jolla on käytössä ajantasaiset mittalaitteet. Näiden tekijöiden avulla takaamme tietoliikenneratkaisun laadun ja sen, että yhteydet vastaavat juuri sinun tarpeitasi.

Kiinteistöturvapalvelut

Ennakointi ja toimivat järjestelmät auttavat minimoimaan riskejä ja ovat toiminnan tukena vahingon sattuessa. Telilällä on laatutakeena turvallisuusalan elinkeinolupa, eli olemme poliisihallituksen vahvistama toimija.

Telilän kiinteistöturvapalvelut kattavat valvonnan kiinteistöjen sisä- ja ulkopuolella. Turvasuojaustehtävät, kuten sähköisten valvontajärjestelmien asentaminen, ovat luvanvaraista toimintaa. Laki edellyttää joitakin turvajärjestelmiä kaikille kiinteistöille. Kiinteistöturvapalveluiden tarkoituksena on suojata kiinteistöä, omaisuutta ja siinä toimivia ihmisiä esimerkiksi tulipaloilta, murroilta tai ilkivallalta.
Suunnitellaan teidän tarpeisiinne sopiva kiinteistöturvaratkaisu – Ota yhteyttä!

 • Paloilmoitin- ja varoitinjärjestelmät
 • Kulunvalvonnat
 • Valvontakamerat
 • Murtovaroitinjärjestelmät
 • Suunnittelut, asennukset ja käyttökoulutukset

Paloilmoitinjärjestelmien huolto

Sähkö-Sinssi Oy:n tekemissä huolloissa tehdään palosilmukoiden ja mittaus- ja valvontapiirien testauksia sekä huollettavien akkujen jännitteiden tarkistuksia. Ilmaisimia testataan ja likaisuusarvot tarkistetaan. Lisäksi huoltokohteissa tehdään turvavalaistuksen toimintatarkastuksia, savunpoistotoiminnantarkastuksia sekä näytteenottojärjestelmän toimintatarkastuksia.

Huollot toteuttaa Sähkö-Sinssi Oy Lohjalla.

Tyytyväiset asiakkaamme kertovat

Kiinteistöturva

Päiväkodissa turvataan kiinteistö ja käyttäjät

Kun puhutaan kiinteistönturvasta, ennakointi on avainsana. Uudessa Karjaan päiväkodissa kiinteistön turvallisuuteen haluttiin kiinnittää erityistä huomiota, jotta sekä rakennus että sen pienet ja isot käyttäjät ovat turvassa. Poistumisteiden turvatuotteet ovat nykyaikaisia ja paloturvallisuuteen on panostettu uusilla ohjausjärjestelmillä. Esimerkiksi paloilmoittimista lähtee automaattisesti viesti hälytyskeskukseen. 

Toimintavarmuus

Tyrynlahden vesilaitos valmistuu Valkeakoskelle

Vuonna 2017 alkoi täysin uuden puhtaan veden käsittelylaitoksen rakentaminen Valkeakosken Tyrynlahdelle. Koska ollaan puhtaan veden kanssa tekemisissä, on sähköjen asennustapaan ja materiaaleihin kiinnitettävä erityistä huomiota. Yhtenä tärekimpänä asiana on huomioitu prosessin toimintavarmuus. Kaiken pitää toimia laadukkaasti ja varmasti kuin kello.